Go to Top

Blog Archives

HypConsume: de flexibiliteit van een lening op afbetaling met de voordelen van een hypothecair krediet

Eigenaarskrediet 2.0 in een notendop: hoe is HypConsume anders?  Met het eigenaarskrediet “HypConsume” introduceert Hypotheekmakelaars een sterke formule, die de flexibiliteit van een lening op afbetaling combineert met de voordelen van een hypothecair krediet. Deze leenformule valt onder de wet op de hypotheken. Het grote verschil: het ontleende bedrag kan aangewend worden voor een onroerende aankoop – zoals een boot, wagen, reis of dienst. Om in aanmerking te komen voor …Read More

Kredietmakelaar moet consument beter informeren.

Kredietmakelaar en informatieplicht Vanaf 01 september 2016 zijn kredietmakelaars verplicht de consument beter te informeren wanneer hij een woonlening wenst aan te gaan.  De consument moet een standaard informatie formulier ontvangen, welke hem in staat moet stellen het aanbod van verschillende kredietverleners beter te vergelijken. De wetgever wil vermijden dat de klant alleen vergelijkt op basis van de rentevoet van een woonkrediet.  De laagste rente is niet steeds de beste …Read More

Hypotheek en lening(en) samenvoegen kan!

Bij veel banken is het niet mogelijk om een hypotheek en een of meerdere leningen samen te voegen. Ook wordt er geen reclame gemaakt voor het samenvoegen van leningen. Kunnen een hypotheek en een lening samengevoegd worden tot een nieuwe lening? Wat zijn de voordelen? en wat zijn de nadelen? Allereerst: Het is mogelijk een hypotheek en leningen samen te voegen. Ook eventuele kredietopeningen zoals een visa kaart of een …Read More

Belg met schulden vaak niet bewust van oplossing.

Er zijn in België zo’n 350.000 consumenten met achterstanden op hun leningen. Het merendeel van deze mensen is trots huizenbezitter. Omdat de grootbank vaak aangeeft, dat er geen mogelijkheden zijn om de lasten te verlichten door bijvoorbeeld een hypothecaire hergroepering of samenvoeging van leningen in een nieuwe hypotheek blijven de problemen groot en komt er vaak geen oplossing. Met allerlei misérie tot gevolg, zodat deze, vaak jonge gezinnen, niet meer …Read More

Nieuwe wet kans voor bezitters eigen huis en lening.

In April 2016 gaat er in België een nieuwe wet in werking. Vanaf dat moment is het voor bezitters van een eigen huis mogelijk om consumptieve leningen af te sluiten tegen een hypothecair tarief! Navraag laat zien dat banken hier nog niet op voorbereid zijn. Ook consumenten zijn zich nauwelijks bewust van deze nieuwe wet. Opmerkelijk want voor een heleboel consumenten kan deze nieuwe wet een voordeel opleveren van honderden …Read More

Wij kunnen meer dan hypotheeklasten verlagen

In Nederland is er een initiatief genaamd “Sloop de Crisis.” Dit is een website ( www.sloopdecrisis.nl ) waarbij consumenten niet alleen hun hypotheeklasten verlagen, maar ook kunnen besparen op kosten van Mobiele telefoon, Energie, TV&Internet en Zorg. Dit is een heel goed initiatief. Ik streef er ook naar om bij een klantenadvies niet alleen te kijken naar de hypotheeklasten verlagen of de lasten van de lening, maar juist ook eens …Read More

Wat doet de rente de komende tijd….?

De vraag waar specialisten zich nu en in de toekomst over gaan buigen is of de rente laag zal blijven. Eigenlijk lijkt mij die vraag heel makkelijk te beantwoorden. De rente zal de komende tijd laag blijven. Rente is gewoon de prijs van geld. En de prijs van een product en dus ook van geld wordt bepaald door vraag en aanbod. Nu de Europese Centrale Bank (ECB) heeft bepaald dat …Read More

Let op! Geld lenen kost ook geld.