Go to Top

Hergroeperen kredieten

Leningen samenvoegen, centraliseren of hergroeperen: een hypotheek en andere kredieten samenvoegen kan!

Bij wie?

Gelukkig zijn er een aantal kredietinstellingen die deze dienst aanbieden en Hypotheekmakelaars werkt als onafhankelijk makelaar met al deze maatschappijen samen. Omdat de grootbanken deze oplossing niet aanbieden en soms zelfs zeggen dat het helemaal niet kan, is er ook geen eenduidig woord of uitdrukking voor. De ene maatschappij noemt het: ‘schuldcentralisatie’, de andere ‘het hergroeperen van leningen’ en weer een ander zegt simpelweg ‘het samenvoegen van leningen’. Hoe dan ook, als u meerdere leningen heeft met daarbij een hypotheek dan kan u deze leningen allemaal samenvoegen tot één hypothecaire lening.

Wat betekent dat voor u?

Door een hypotheek samen te voegen, met bijvoorbeeld een lening op afbetaling, kredietkaart, kredietopening of autofinanciering, zal er één lening overblijven. Positief gevolg van het samenvoegen, hergroeperen of het centraliseren van uw leningen, is in de meeste gevallen een lagere maandlast. Bovendien heeft u meer overzicht in uw financiën doordat er maar één lening blijft lopen.

Nog een bijkomend voordeel om uw maandlasten eventueel te verlagen ontstaat doordat de looptijd van een hypotheek meestal langer is dan de looptijd van een lening op afbetaling. Want hoe langer de looptijd van de lening, hoe lager de maandelijkse lasten.

Andersom kan het ook zo zijn dat u de looptijd juist wil verkorten. Dat kan ook gerealiseerd worden als u uw leningen centraliseert, samenvoegt of hergroepeert. Dan zorgt de lagere interest ervoor dat u juist sneller kunt aflossen.

Hergroeperen-Kredieten

Wat zijn de voorwaarden?

Waarde- schuldverhouding 

Om uw hypotheek te hergroeperen met één of meerdere leningen, is het van belang dat de waarde van de woning hoger is dan de som van de schulden. Indien u al een aantal jaren uw hypotheek aan het afbetalen bent, dan is het logisch dat uw schuld elke maand een klein stukje lager wordt. De waarde van de woning is wellicht ondertussen gestegen door marktontwikkelingen, of doordat u werken heeft gedaan.

Een nieuwe hypotheek waarbij de hypotheek en de leningen zijn samengevoegd ofwel gecentraliseerd, mag nooit hoger zijn dan de waarde van de woning. Des te hoger de waarde van de woning is in vergelijking met de nieuwe (samengevoegde) hypotheek, des te lager zal de rente zijn die u voor deze nieuwe hypotheek betaalt.

Het inkomen

Centraliseren is bovendien enkel en alleen mogelijk indien er voldoende inkomen is.

Wanneer we tot 80% van de waarde van de woning financieren, dan mag elk inkomen meegenomen worden; zoals kindergeld, maaltijdcheques en zelfs een tijdelijk inkomen. Enige uitzondering hierop is een interim-inkomen korter dan twee jaar. Dit ziet de bank als een te groot risico.
Als u een vast inkomen voor onbepaalde duur heeft, betekent dit meer zekerheid voor de bank dan wanneer u een tijdelijk inkomen heeft en dit heeft vervolgens weer invloed op de rentevoet. Dus bij een vast inkomen zal de bank vaak een lagere rente aanbieden voor het samenvoegen of hergroeperen van leningen, dan bij een tijdelijk inkomen.

Klik hier voor een voorbeeld van hergroeperen uit de praktijk

De aankoop

Michael en Sarah zijn een koppel met twee stabiele vaste inkomens, beiden verdienen € 2.000 netto per maand. Zij hebben een aantal jaren geleden een woning gekocht; een halfopen bebouwing, waarvan de woningwaarde nu € 300.000 is.
Ze hebben nog een hypotheek van € 160.000 (oorspronkelijk € 200.000 met een rente van 3,6% en een looptijd van 25 jaar). Hiervoor betalen zij maandelijks € 1.005,75

Bij de aankoop is al het eigen geld in de woning gestoken en door allerlei omstandigheden lopen er inmiddels een aantal leningen met een totaalsom van € 40.000,-. De totale lasten voor deze leningen zijn € 654,23 per maand. (rente 9,95% looptijd 7 jaar)
Ook wordt er nog een jaarlijks schuldsaldoverzekering betaald van € 200 per persoon. Dat brengt de huidige maandlast in totaal op €1.675,89.

Het samenvoegen

Indien we dit zouden samenvoegen kan dit tegen een lage rente van zelfs 1,6% (d.d. prospectus N°.91 01/04/2017). Inclusief notariskosten, wederbeleggingsvergoeding, een kleine geldreserve en een schuldsaldoverzekering bedraagt de nieuwe hypotheek die afgesloten wordt bij de centralisatie van de kredieten: € 210.000. Het voorstel dat Hypotheekmakelaars doet voor het hergroeperen van alle leningen waarbij alle leningen samengevoegd worden inclusief alle bijkomende kosten, ziet er dan als volgt uit:

 • Leensom: € 210.000
 • Looptijd: 25 jaar
 • Rente: 1,6% (à 3/3/3*)
 • Nieuwe maandlast: € 848,62 per maand

Na overleg met Hypotheekmakelaars wordt toch gekozen voor een looptijd van 22 jaar:
€ 210.000 à looptijd 22 jaar à 1,6% à 3/3/3* à € 943,04 per maand
Op 22 jaar is dit nog steeds een lagere last van € 800 per maand, een voorbeeld dat echt geen uitzondering is.

Of…

Stel dat.. de inkomens nu in totaal € 2.000 waren geweest. Mevrouw heeft een invaliditeitsuitkering en er is recht op kindergeld. Meneer heeft een contract voor een jaar en verdient € 1.200 per maand. Er is in dit geval geen beslagbaar inkomen, dus een rente van 1,6% is hier niet mogelijk. Het voorstel dat aan hen in dit geval gedaan wordt, is:

 • Leensom: € 210.000
 • Looptijd: 25 jaar
 • Rente: 2,75% (à 5/5/5*)
 • Nieuwe maandlast € 965,09 per maand

Er komt een nieuw eenmalig fiscaal basisattest voor het deel van de oorspronkelijke hypotheek, waardoor het fiscaal voordeel blijft bestaan.

Hoe werkt het?

Financiering op maat

Iedere situatie, ieder gezin, ieder individu en alle omstandigheden, alle leningen, alle woningen, alle details van iedere aanvraag zijn anders. Daarom is het altijd zinvol om bij ons te informeren wat er in uw situatie mogelijk is. U krijgt kosteloos en vrijblijvend een voorstel en u maakt zelf de keuze welke oplossing het beste bij u past. In heel Vlaanderen komen wij bij u ter plaatse om uw situatie rustig met u door te nemen. We zullen dan de berekening en de voorwaarden goed aan u uitleggen.
Om de snelheid in uw aanvraag te behouden en om dadelijk te kunnen zien, of u in aanmerking komt voor schuldcentralisatie vragen we altijd direct een aantal documenten bij u op.

Als we vervolgens aan de hand van uw gegevens tot de conclusie zijn gekomen dat we de leningen kunnen samenvoegen, dan nemen we eerst telefonisch het voorstel globaal door. Daarna sturen we u kosteloos en vrijblijvend het voorstel per mail.

Indien u verder wilt, dan gaan we voor u aan het werk en maken desgewenst een afspraak. Dat kan bij u thuis zijn of bij ons op kantoor. We ontzorgen u volledig en regelen alles, tot de notaris aan toe. Indien gewenst kunt u gewoon voor uw eigen notaris kiezen.

Vaste of variabele rente?

Rentebesluiten

In het verleden waren er grote renteschommelingen en om die reden wordt er tegenwoordig vaak gekozen voor een vaste rente.
Bij het samenvoegen, hergroeperen of centraliseren van leningen is het meestal niet mogelijk te kiezen voor een vaste rente. Voor banken is een hypotheek waarbij twee of meerdere leningen zijn samengevoegd een profiel waarbij het niet mogelijk is de rente voor de hele looptijd vast te zetten. Wel wordt de stijging van de rente beperkt tot maximaal een verdubbeling van de in eerste instantie afgesproken rente.

Dus bij een rentepercentage van 1,6%, kan de rente over de hele looptijd maximaal verdubbelen naar 3,2%. Nooit meer dan dat, dit is zo vastgelegd in de Belgische wet.
Voorbeeld: bij een hypotheek van €150.000 kan dat maximaal een stijging zijn van ongeveer € 100 over de hele looptijd. (3/3/3* looptijd 20 jaar).

Door de rentebesluiten van de afgelopen jaren van de Europese Centrale Bank, ziet het er niet naar uit dat er op korte termijn grote veranderingen zullen plaatsvinden. We zullen niet snel richting de 2,5% gaan.

Onroerend en roerend deel

De verhouding

Indien u een hypotheek samenvoegt met een lening dan is het belangrijk dat het onroerend deel, dat is het deel dat gebruikt is voor aankoop van de woning, voor werken of voor kosten, niet lager is dan 50% van de totale som. Is dat wel zo dan zijn er gelukkig nog andere opties, bijvoorbeeld een HypConsume, of een gewoon eigenaarskrediet.

In het kort uw voordelen:

 • Lagere maandlasten
 • Lagere interesten
 • Behoud fiscaal voordeel
 • Overzicht; nog maar één lening
 • Meegefinancierde kosten voor notaris
 • Een eventuele geldreserve

Doe vrijblijvend een aanvraag en laat ook voor u berekenen wat de mogelijkheden zijn. Hypotheekmakelaars, zeker en vast!

*periode waarbinnen de rente kan worden herzien

Let op! Geld lenen kost ook geld.