Voor eigenaars met schulden die er echt niet meer uit komen is het goed om een paar zaken in gedachten te houden, en vooral op tijd hulp te zoeken. Hypotheekmakelaars kan een hulp zijn voor mensen met schulden die ook eigenaar zijn van een woning. Bent u geen eigenaar van een woning en heeft u een negatieve melding dan is het wettelijk verboden om een nieuwe lening aan te vragen. Kijk in dat geval hier.

Bent u wel eigenaar van een woning, dan is er in enkele gevallen een oplossing door bijvoorbeeld schulden samen te voegen of te hergroeperen. Zelfs bij een negatieve melding op de NBB.

Belangrijk is de waarde van de woning. Wil Hypotheekmakelaars u kunnen helpen bij de problemen, bijvoorbeeld achterstand bij betaling RSZ of BTW, samenvoegen van leningen of schuld aan familie, dan zou de waarde van de woning een stuk hoger moeten zijn dan de som van alle schulden. Heeft de woning niet voldoende waarde dan zou u een extra waarborg moeten hebben. Bijvoorbeeld door de hulp van ouders of grootouders.

In de meeste gevallen wordt er een schatter aangesteld om de waarde te bepalen. Dat gebeurt alleen pas op het moment dat we samen met u de verwachting hebben dat een oplossing haalbaar is. Een door de bank erkend schattingsverslag kost geld, zo’n 250 euro, en dat zijn kosten die u liever niet onnodig maakt.

Als de waarde van de woning(en) hoger is dan de schuld moet er natuurlijk ook gekeken worden naar een oplossing waardoor u niet opnieuw in de problemen komt. Een structurele oplossing. Een bank kijkt dan naar het inkomen van dit moment maar ook naar het toekomstperspectief.

Belangrijk is dat u kunt aangeven wat de reden is dat u in de problemen bent gekomen, en u zult moeten aantonen waarom dat in de toekomst niet meer zal gebeuren.

Als de waarde van de woning voldoende is en ook de inkomens of inkomensperspectieven zijn positief dan heeft Hypotheekmakelaars misschien een oplossing voor u. (Klik hier voor een aanvraag).

Schulden voor belastingen, BTW, RSZ, schuld aan familie of andere schulden kan Hypotheekmakelaars ook voor u samenvoegen met de lopende hypotheek en leningen. Zo creëert u door het hergroeperen van uw kredieten meer overzicht in uw financiën, omdat er maar één lening overblijft.

Informeer bij ons naar de praktijkvoorbeelden waarin Hypotheekmakelaars een oplossing vond.

Lukt het ons niet ook dan is het niet over. Lees dan verder hieronder.

Hulp bij schulden

Hebt u schulden, dan is het in eerste instantie belangrijk om te weten welke schulden u hebt en hoe groot ze zijn. Zo kunt u zien waar uw probleem ligt
en wat u eraan kunt doen. Daarom kan een overzicht van uw inkomsten en uitgaven een grote hulp zijn als u uw schulden wilt onderzoeken.

Met een budgetplan kunt u inkomsten en uitgaven proberen te plannen over een langere periode en kunt u zo ook de afbetaling van uw schulden proberen te regelen. Met de website van Budgetplanner kunt u makkelijk een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven.

Wie advies en begeleiding nodig heeft rond budgetproblemen kan terecht bij een OCMW of een CAW. Op de website eerstehulpbijschulden.be vindt u een erkende instelling voor schuldbemiddeling in uw buurt. Daar vindt u ook meer informatie over omgaan met schulden.

Er bestaan verschillende vormen van budgethulp:

 • Budgetbegeleiding
  Als u problemen hebt om uw uitgaven onder controle te houden, dan is budgetbegeleiding een mogelijke oplossing. Bij budgetbegeleiding beheert u zelf uw budget, maar wordt u in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker.
 • Budgetbeheer
  Een maatschappelijk werker zal samen met u een inventaris van uw schulden maken en een budgetplan opstellen. Het verschil met budgetbegeleiding is dat de maatschappelijk werker uw inkomsten ontvangt en de betalingen van uw vaste kosten en van uw schulden doet in uw plaats. U krijgt leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.
 • Schuldbemiddeling
  Als u in schuldbemiddeling gaat zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met uw schuldeisers. Samen met de schuldbemiddelaar stelt u een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan.
  Alle OCMW’s en veel CAW’s zijn erkend als instelling voor schuldbemiddeling.
 • Collectieve schuldenregeling
  Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief ‘collectieve schuldbemiddeling’ genoemd) is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat u uw schulden kunt afbetalen en tegelijk een menswaardig kunt leven.Ook Hypotheekmakelaars kan een oplossing bieden, maar zelfs indien wij een oplossing hebben adviseren wij u om bovenstaande informatie te bekijken. Met name de Budgetplanner ( link) is een heel fijn middel om uw financiële zaken weer onder controle te krijgen.

Wil u weten wat hergroepering voor uw maandlasten kan betekenen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt van ons een vrijblijvende berekening, en dit helemaal gratis.