Voor mensen met schulden die er echt niet meer uitkomen is het goed om een paar zaken in gedachten te houden. Maar voordat we daar verder op ingaan, is het volgende heel erg belangrijk: Zoek op tijd hulp! Wacht niet af! Door snel te handelen kunt u vaak grotere problemen voorkomen. Bent u eigenaar van een woning? Dan kunnen wij u in veel gevallen helpen. Bent u geen eigenaar van een woning en u heeft bijvoorbeeld een negatieve melding op de Nationale Bank, dan is het wettelijk verboden om een nieuwe lening aan u te verstrekken. Kijk in dat geval hier.

Vrouw is blij met de hulp die ze krijgt bij het afbetalen van haar schulden.

U leest verder, dus u bent eigenaar van een woning. Dan is er vaak een oplossing om uw maandlasten te verlagen, zodat u aan uw betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen.

Hulp bij schulden: Wat zijn de mogelijkheden?

Een optie zou kunnen zijn om bijvoorbeeld uw schulden samen te voegen of te hergroeperen in een nieuwe hypotheek. In sommige gevallen is dat, onder strikte voorwaarden, zelfs mogelijk met een negatieve melding op de NBB (Nationale Bank België) of zoals we dat in de volksmond noemen een vermelding op de ‘zwarte lijst‘ Hoe weet u dat u op de ‘zwarte lijst’ staat? U kunt dat checken door te surfen naar de website van de Nationale Bank. Daar kunt u online het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) raadplegen. Inloggen kan met een elektronische identiteitskaartlezer of de itsme-app.

Hulp bij schulden: Wat zijn de voorwaarden?

 • Waarde van de woning

Bij elke herfinanciering is de waarde van de woning heel belangrijk. Willen wij u kunnen helpen met uw problemen, zoals bijvoorbeeld met (achterstallige) betaling van RSZ en of BTW, of bij een samenvoeging van al uw leningen in een nieuwe hypotheek. Dan moet de waarde van de woning een stuk hoger zijn dan de som van alle schulden. Heeft de woning niet voldoende waarde, of de schulden zijn simpel gezegd te hoog, dan is er een extra waarborg nodig. Dat kan bijvoorbeeld door middel van hulp van ouders of grootouders. Zij mogen en kunnen hun woning ’tijdelijk’ als extra waarborg in onderpand geven. Liefst een waarborg vrij van hypotheek of in ieder geval een hele lage schuld ten opzichte van de waarde van het pand.

 • Waardepaling woning en EPC

Om de waarde van uw woning of zakelijk pand te bepalen wordt er in de meeste gevallen een onafhankelijke schatter aangesteld. Deze schatter dient wel erkend te worden door de kredietverstrekker. Het  is dus niet verstandig dit zonder overleg zelf te regelen, want het kan zijn dat u daardoor onnodige kosten maakt. Een schatting gebeurt daarom ook pas op het moment dat we samen met u de verwachting hebben dat een oplossing haalbaar is. Meestal zijn dit de enige kosten, samen met het EPC attest (Energie Prestatie Certificaat), indien deze niet aanwezig is, die u voor het passeren van de akte moet maken. De overige kosten, zoals bijvoorbeeld de notariskosten zijn meestal meegefinancierd in het krediet. Een door de bank erkend schattingsverslag kost ongeveer 250 euro. En een EPC attest voor een woning of appartement kost tussen de 110 en 250 euro. Voor commercieel vastgoed kost een EPC ongeveer 1 euro per m2. Tip: erkende EPC-adviseurs zijn wettelijk niet verplicht vaste prijzen te vragen voor hun diensten. Daarom kan het vergelijken van prijzen heel nuttig zijn.

 • Het inkomen

Naast de waarde van de woning is uw inkomen een tweede factor die heel erg belangrijk is. Een kredietverstrekker kijkt namelijk ook naar uw terugbetalingscapaciteit. Met andere woorden kunt u uw nieuwe verplichting op de lange termijn blijven betalen. Wanneer de looptijd uw pensioengrens overschrijdt, dan wordt ook uw pensioeninkomen getoetst.

 • Negatieve Melding Nationale Bank ‘zwarte lijst’

Er zijn gelukkig een paar kredietverstrekkers die een oplossing bieden wanneer u een negatieve melding hebt. Een van de voorwaarden die zij stellen is dat u moet aangeven (situatieschets) wat de reden is van deze negatieve melding. Met andere woorden hoe u in deze miserie bent terechtgekomen. Daarnaast zult u ook moeten verklaren, waarom dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.

De oplossing die zij bieden is een tijdelijke. Het is de bedoeling dat u, wanneer uw situatie normaliseert, oftewel de melding na regularisatie en na 1 jaar van de Nationale Bank wordt geschrapt u de lening weer herfinanciert. De meeste kredietverstrekkers hanteren een tijdsperiode van 2 jaar voordat u de hypotheek van deze kredietverstrekkers weer kunt herfinancieren. Bij sommigen is dat zelfs al na 1 jaar. De oplossing om een negatieve melding weg te werken bestaat dus uit meerdere stappen. Stap 1: oplossen van uw financiële probleem en het wegwerken van de negatieve melding. Stap 2: herfinanciering van het krediet na 1 of 2 jaar.

Hulp bij schulden: Samenvatting

Belastingschuld zoals, BTW en RSZ, of andere schulden, zoals LOA’s, kredietkaarten, schuld aan familie kunnen wij met uw lopende hypotheek voor u samenvoegen in een nieuwe hypotheek. Zelfs wanneer u een negatieve melding op de Nationale Bank hebt is het vaak mogelijk om u te helpen.

Als u van mening bent dat de waarde van uw woning(en) hoger is dan de schuld en u heeft daarnaast voldoende inkomen, aarzel dan niet om om ons te contacteren. We zullen samen met u een analyse maken van uw situatie en aan de hand daarvan een vrijblijvend voorstel voor u uitwerken. Klik hier voor een aanvraag!

Lukt het ons niet om u te helpen, ook dan heeft u zeker nog opties. Er zijn dan andere instanties die u kunnen helpen. Lees hieronder verder.

Hulp bij schulden: Hulpverlenende instanties

Hebt u schulden, dan is het in eerste instantie belangrijk om te weten welke schulden u hebt en hoe groot ze zijn. Zo kunt u zien waar uw probleem ligt
en wat u eraan kunt doen. Daarom kan een overzicht van uw inkomsten en uitgaven een grote hulp zijn als u uw schulden wilt onderzoeken.

Met een budgetplan kunt u inkomsten en uitgaven proberen te plannen over een langere periode en kunt u zo ook de afbetaling van uw schulden proberen te regelen. Met de website van Budgetplanner kunt u makkelijk een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven.

Wie advies en begeleiding nodig heeft rond budgetproblemen kan terecht bij een OCMW of een CAW. Op de website eerstehulpbijschulden.be vindt u een erkende instelling voor schuldbemiddeling in uw buurt. Daar vindt u ook meer informatie over het omgaan met schulden.

Er bestaan verschillende vormen van budgethulp:

 • Budgetbegeleiding
  Als u problemen hebt om uw uitgaven onder controle te houden, dan is budgetbegeleiding een mogelijke oplossing. Bij budgetbegeleiding beheert u zelf uw budget, maar wordt u in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker.
 • Budgetbeheer
  Een maatschappelijk werker zal samen met u een inventaris van uw schulden maken en een budgetplan opstellen. Het verschil met budgetbegeleiding is dat de maatschappelijk werker uw inkomsten ontvangt en de betalingen van uw vaste kosten en van uw schulden doet in uw plaats. U krijgt leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.
 • Schuldbemiddeling
  Als u in schuldbemiddeling gaat zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met uw schuldeisers. Samen met de schuldbemiddelaar stelt u een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan.
  Alle OCMW’s en veel CAW’s zijn erkend als instelling voor schuldbemiddeling.
 • Collectieve schuldenregeling
  Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief ‘collectieve schuldbemiddeling’ genoemd) is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat u uw schulden kunt afbetalen en tegelijk een menswaardig kunt leven.Ook Hypotheekmakelaars kan een oplossing bieden, maar zelfs indien wij een oplossing hebben adviseren wij u om bovenstaande informatie te bekijken. Met name de Budgetplanner ( link) is een heel fijn middel om uw financiële zaken weer onder controle te krijgen.

Start aanvraag
Bel ons: 078-480100