Go to Top

Privacyverklaring

Hypotheekmakelaars respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt uw persoonsgegevens daarom in overeenstemming met de GDPR Wet van 25 mei 2018.
Persoonlijke identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van via derden verkregen/aangekochte persoonsgegevens.

DOELEINDEN
Uw persoonlijke gegevens kunnen door Hypotheekmakelaars gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

* het beoordelen van een eventuele kredietaanvraag door Hypotheekmakelaars en/of door een kredietverstrekker die op dat moment inzage krijgt in uw gegevens;
* het beheer van uw dossier;
* het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Hypotheekmakelaars;
* het u toesturen van publiciteit;
* het evalueren van de doeltreffendheid van onze website

Hypotheekmakelaars heeft het recht om de gegevens die verzameld worden met het oog op het afsluiten van een kredietovereenkomst, door te geven aan de kredietverstrekkers voor wie Hypotheekmakelaars als onafhankelijk kredietmakelaar optreedt.

Hypotheekmakelaars kan uw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen die contractueel met Hypotheekmakelaars verbonden zijn voor het uitvoeren van administratieve taken. In geen geval verkoopt Hypotheekmakelaars uw info aan derden.

EMAIL
Indien u uw e-mailadres opgeeft, kan Hypotheekmakelaars dit gebruiken om met u te communiceren over een eventuele kredietaanvraag en/of over uw lopende kredieten. Hypotheekmakelaars stuurt u enkel publiciteit per e-mail indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

RECHT OP VERGETEN
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien:

• uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
• u geen toestemming meer geeft voor verwerking, of bezwaar aantekent;
• uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens op eenvoudige wijze eventueel zijn over te dragen aan een concurrent. U kunt uw persoonsgegevens Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u ons een e-mail inclusief kopie van uw ID sturen naar: info@hypotheekmakelaars.be o.v.v. ‘Persoonsgegevens’.

COOKIES
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Hypotheekmakelaars maakt gebruik van:
Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website
Analytische cookies: via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan onze website verbeteren. Deze persoonsgegevens zijn gepseudonimiseerd, zo is bijvoorbeeld het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Ook is de functionaliteit ‘gegevens delen’ uitgezet.
Tracking cookies: Een tracking cookie is een speciaal soort webcookie, die wordt geplaatst om u als bezoeker te identificeren op één of meerdere websites. Aan de hand van de pagina’s die worden bezocht kan kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt, maar valt bijvoorbeeld ook op te maken waarin de bezoeker geïnteresseerd is. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor ‘profiling’ en ‘behavioral targeting’, het tonen van bannerreclame van gerelateerde adverteerders

Als u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u dit in uw browserinstellingen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een waarschuwing ontvangt voordat er cookies worden geplaatst. Ook is er de mogelijkheid dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen.
Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Realiseert u zich wel dat als u geen cookies toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses.

Hoe u instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. U kunt hiervoor eventueel de helpfunctie van uw browser raadplegen.

BEVEILIGING
Uw persoonsgegevens worden bij ons goed beschermd. Onze website werkt onder een beveiligde internetverbinding, met een SSL-certificaat. Dit kunt u zien aan ‘HTTPS’ dat voor de url staat. Het aantal personen met toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot strict noodzakelijk.

WIJZIGING PRIVACYBELEID
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Verklaard door:

Hypotheekmakelaars bvba
Diamantstraat 8/429
2200 HERENTALS

Let op! Geld lenen kost ook geld.