Go to Top

Privacyverklaring

 

Hypotheekmakelaars respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens daarom in overeenstemming met de GDPR/AVG Wet die per 25 mei 2018 in voege is getreden. Persoonlijke identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van via derden verkregen/aangekochte persoonsgegevens.

DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

DOELEINDEN
Als u uw contactgegevens doorgeeft, zal Hypotheekmakelaars dit gebruiken om met u te communiceren over:

* de beoordeling van een eventuele kredietaanvraag door Hypotheekmakelaars en/of door een kredietverstrekker die op dat moment inzage krijgt in uw gegevens;
* uw lopende kredieten c.q. overeenkomsten met de kredietverstrekkers;
* het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Hypotheekmakelaars;
* het evalueren van de doeltreffendheid van onze website

Hypotheekmakelaars dient gegevens die verzameld worden met het oog op het afsluiten van een kredietovereenkomst, te kunnen doorgeven aan o.a. kredietverstrekkers voor wie Hypotheekmakelaars als onafhankelijk kredietmakelaar optreedt.

Ook zullen wij uw gegevens doorgeven aan financiële dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de voortgang en verwerking van uw kredietdossier, bijvoorbeeld notarissen en/of schatters. In geen geval verkoopt Hypotheekmakelaars uw persoonsgegevens aan derden.

VERWERKINGSGROND VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens

  • op basis van uw toestemming:
    • om u een voorstel te kunnen doen naar aanleiding van uw aanvraag via onze website
    • om eventueel contact met u te kunnen opnemen in het kader van een consultatie;
    • om u nieuwsbrieven te sturen;
    • om te antwoorden op elke andere vraag die u zou kunnen stellen, bijvoorbeeld via het contactformulier.
  • op basis van precontractuele maatregelen of de uitvoering van een overeenkomst die u heeft gesloten met een kredietverstrekker, om ons alle informatie te verstrekken die nodig is om u te kunnen adviseren over en begeleiden bij het afsluiten van het benodigde krediet of om met u te kunnen communiceren in het kader van onze dienstverlening;

WELKE RECHTEN HEEFT U?

RECHTEN
Hypotheekmakelaars heeft maatregelen getroffen om u als klant bij te staan bij :

uw recht op informatie en inzage;
uw recht op rectificatie en aanvulling;
uw recht op beperking van de verwerking;
uw recht op dataportabiliteit;
uw recht van vergeten;
uw recht op verzet.

Indien u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u ons een e-mail inclusief kopie van uw ID sturen naar: info@hypotheekmakelaars.be o.v.v. ‘Persoonsgegevens’.

COOKIES

COOKIES
[cookie_declaration] Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Hypotheekmakelaars maakt gebruik van:

Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website
Voorkeurscookies: voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Analytische cookies: via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan onze website verbeteren. IP-adressen zijn bij ons niet geanonimiseerd omdat het voor ons belangrijk is te weten hoe onze klanten bij Hypotheekmakelaars terecht komen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Marketing cookies: Een marketing cookie is een speciaal soort webcookie, die wordt geplaatst om u als bezoeker te identificeren op één of meerdere websites (tracking). Aan de hand van de pagina’s die worden bezocht kan kennis worden verkregen over de manier waarop u de website gebruikt, maar er valt bijvoorbeeld ook op te maken waar u als bezoeker in geïnteresseerd bent. Dit soort informatie kan vervolgens worden gebruikt voor ‘profiling’ en gepersonaliseerde advertenties; het tonen van bannerreclame van gerelateerde adverteerders.

Als u niet wilt dat websites op uw computer een bepaald soort cookies plaatsen, dan kunt u dit in uw browserinstellingen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een waarschuwing ontvangt voordat er cookies worden geplaatst. Ook is er de mogelijkheid dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen.
Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Hoe u dit kunt doen, verschilt per browser. U kunt hiervoor eventueel de helpfunctie van uw browser raadplegen.

OPT-OUT: Realiseert u zich wel dat als u geen cookies toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

BEVEILIGING
Uw persoonsgegevens worden bij ons goed beschermd. Onze website werkt onder een beveiligde internetverbinding, met een zogenaamd SSL-certificaat. Dit kunt u zien aan het ‘HTTPS’ dat voor de url staat. Het aantal personen met toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot strict noodzakelijk.

ACTUEEL PRIVACYBELEID

ACTUEEL PRIVACYBELEID
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, gelieve in eerste instantie contact op te nemen met onze Data Protection Officer via het algemene nummer van Hypotheekmakelaars.

Indien u een klacht wenst in te dienen kunt u dit doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zie website voor contactgegevens:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Verklaard door:

Hypotheekmakelaars bvba
Diamantstraat 8/bus 429
2200 HERENTALS

Let op! Geld lenen kost ook geld.