Hoge rentes door inflatie een vloek of een zegen…?

De ECB heeft in 2022 en 2023 de rente flink verhoogd, waardoor de hypotheekrente ook omhoog is gegaan.
Dus een hypotheek is een stuk duurder geworden dan een aantal maanden geleden.
Wil dit zeggen dat de woningmarkt volledig op slot gaat? Of moet dit u afschrikken om een nieuwe hypotheek aan te gaan of te herfinancieren?

Hogere rente en herfinancieren in 2023

Rentebeleid ECB:

Als we naar de historische rente kijken van de afgelopen 20 jaar is de rente nog steeds zo’n 1,5% tot 2% onder het niveau van 2001, toen lag de interestvoet voor eigenaars met hoge waarde schuld verhouding (hoge quotiteit) rond de 6%.

Er zullen altijd woningen worden aangekocht en herfinancieringen worden gedaan. Dat was in 2001 ook het geval. Maar de woonlasten zullen wel hoger worden dan we de afgelopen jaren zijn gewend. Alle werknemers en vakbonden zullen dan ook de komende tijd inzetten op loonstijgingen om de inflatie grotendeels te laten corrigeren, zodat onze koopkracht niet te veel daalt. Hierdoor zal ook de hogere hypotheeklast grotendeels kunnen worden gladgestreken. 

Ondanks de hogere rente kan het nog steeds interessant zijn om uw lenigen te laten herzien, zeker wanneer u naast uw hypotheek ook nog andere leningen heeft lopen, zoals kredietkaarten en LOA’s. Dan kan een samenvoeging van al uw kredieten en een verlenging van de looptijd nog steeds voor lagere maandlasten zorgen. Zodat u de broodnodige ademruimte krijgt in deze dure tijden, zeker als u nog opgroeiende kinderen thuis heeft wonen. 

Een bulletlening, een krediet waarbij u tijdens de looptijd enkel interesten betaald, kan tijdens een periode met hoge inflatie ook heel interessant zijn. Waarom, omdat inflatie (ontwaarding van geld) de schuldenlast als het ware lager maakt.

Let op: aan het einde van de looptijd moet wel de volledige lening in een keer worden terugbetaald. Dus er moet altijd een ‘way out’ zijn om aan deze betalingsverplichting te voldoen. Bijvoorbeeld met spaargeld of een groepsverzekering.

Reeële rente:

Wat wordt bedoeld met reële rente?
De berekening wordt op de volgende manier gemaakt: ‘Rente die u betaalt voor de lening minus de inflatie’
Een voorbeeld; stel u betaald een rente van 4% en de inflatie is 8% -> dan is de reële rente -4%
Dus de rente is nog steeds negatief.
Als de inflatie normaliseert naar 2% (waar de ECB naar streeft op de middellange termijn) en u betaald ook 2% – dan is de reeële rente 0% oftewel neutraal.

Vaste en variabele rente – Hypotheek versus de lasten

Als u een hypotheek met vaste rente hebt, dan zijn er geen gevolgen voor u. 

Hebt u daarentegen een hypotheek met variabele rente, dan wordt de rente na de rentevaste periode of met andere woorden op de volgende vervaldag herzien. (er zijn verschillende formules voor variabele rente, elk jaar, 3 jaar, 5 jaar of 10 jaar, afhankelijk van het contract)

Er zijn door de wetgever beperkingen opgelegd in verband met de maximaal toegestane rentestijging. Zo kan over de gehele looptijd de rente maximaal verdubbelen. 

Loopt uw renteperiode af en u heeft meerdere leningen lopen? Wacht dan niet af en contacteer ons, we zullen een vrijblijvende berekening maken en kijken of we uw leningen kunnen samenvoegen en de rente kunnen omzetten naar een vaste formule of een variabele rente met een langere looptijd.

Contacteer ons:

Wilt u een vrijblijvende berekening ontvangen wat een herfinanciering of samenvoeging voor u financieel betekent?  Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies op maat. Onze deskundige adviseurs staan klaar om u te helpen en te begeleiden bij het samenvoegen van uw schulden.

Start aanvraag
Bel ons: 078-480100