Go to Top

Klant beter beschermd bij herfinanciering.

bescherming

Wie een consumentenlening aangaat, is vanaf nu beter beschermd. Dit geld ook bij een herfinanciering. Bij een conflict moet u als consument niet langer bewijzen dat alles correct is verlopen. Dat is nu de taak van de kredietverstrekker. Dat is nu de taak van Hypotheekmakelaars.

 Als ik met een klant om de tafel zit voor bijvoorbeeld een herfinanciering is het niet altijd makkelijk een goed beeld te krijgen van zijn of haar persoonlijke financiële situatie. Er zijn nu maatregelen genomen om dit voor de adviseur wat makkelijker te maken.

Uit de recentste gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bleek dat eind februari 352.270 Belgen minstens één kredietcontract hadden waarvan de terugbetaling achterloopt. Dat was een stijging van 2,5 procent in één jaar tijd. “Belgen komen in de problemen onder meer omdat ze te veel kredieten zijn aangegaan”, klinkt het bij de federale overheidsdienst Economie.

Een solvabiliteitsonderzoek

Volgens de regels die vandaag van kracht worden, moeten de kredietinstellingen de kredietvrager aan een solvabiliteitsonderzoek onderwerpen bij leningen vanaf 500 euro. Ook bij een nieuwe hypotheek of een herfinanciering moet dat dus gebeuren. Dat meldt de fod economie. Met een vragenlijst kunnen zij nagaan of een klant zijn lening kan afbetalen. Zij moeten onder meer weten of hij al een krediet heeft lopen of kinderen ten laste heeft. Daarnaast zal uit deze vragenlijst blijken of u als consument begrijpt wat het inhoud een lening aan te gaan.

Bij een conflict moet de kredietgever voortaan bewijzen dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en een leenformule op maat heeft aangeboden. Tot nu toe lag de bewijslast bij u als consument. Bij afbetalingsproblemen kan de kredietgever het informatieformulier aanhalen als bewijs dat hij een correct profiel heeft gemaakt van de klant. Het is aan de lener om waarheidsgetrouw een beeld te schetsen van zijn situatie. Doet hij dat niet, dan wordt het conflict in zijn nadeel beslecht.

Rood licht bij betalingsachterstand

De kredietgever moet ook zelf een aantal zaken onderzoeken. Hij moet hij de CKP raadplegen om te controleren of de klant al een lening heeft lopen en of er betalingsachterstanden zijn naam. Een kredietinstelling mag bovendien je loonfiche of belastingaanslag inkijken.

De ontlener mag voortaan geen kredieten meer verstrekken aan personen die al voor 1000 euro betalingsachterstand hebben. Wie minder dan 1000 euro achterstand heeft, zal enkel een lening krijgen bij bijzondere motivering.

Vanaf 1 juli moeten kredietverleners ook een examen afleggen om te bewijzen dat ze hun verplichtingen kennen. Dat geldt zowel voor de verkopers in een elektrozaak als voor grote en kleine banken. Daarnaast zijn zij verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen en zich aan te sluiten bij een ombudsdienst.

De FOD Economie zal streng toezien op de nieuwe regels. Er komen ‘mystery shoppers’ om misbruiken met consumentenkrediet op te sporen. Het is de eerste keer dat de Economische Inspectie zulke onderzoeksmogelijkheden krijgt. De FOD Economie is weliswaar niet langer bevoegd voor de vergunningen en registratie van kredietgevers. Dat is nu in handen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA.) Het is als adviseur altijd heel moeilijk om een goed beeld te krijgen van de consument en zijn werkelijke situatie. Ik ben er van overtuigd dat bovenstaande maatregelen een stap in de goede richting zijn voor zowel de consument als voor mij als adviseur. Wij leren de klant zo beter kennen en de klant leert zichzelf beter kennen.

Let op! Geld lenen kost ook geld.