Go to Top

Banken moet het herfinancieren van een woonlening goedkoper maken!

Liegestuhl mit Euro GeldscheinDoor Tom Zonderland

Ik  heb mij enorm verbaasd over de uitspraken van Gérald Bogaert, voorzitter van de BVK, die vindt dat banken het herfinancieren van een woonlening duurder moeten maken!  De  Beroepsvereniging voor het Krediet(BVK) maakt melding van een “enorme herfinancieringsgolf” van hypothecaire kredieten in de tweede helft van vorig jaar: “Kredietnemers dienden massaal verzoeken in tot herziening van hun rentevoet. Ondanks het feit dat de meeste kredietnemers gekozen hadden voor een vaste rentevoet voor de looptijd van het krediet, en dus niet voor een herziening in aanmerking kwamen, konden de meest kredietgevers, om commerciële redenen, niet anders dan een verlaging van de rentevoet toestaan.”

In de maanden september en oktober 2014 waren twee op de drie verrichtingen op de markt van het hypothecaire kredietherfinancieringen.

Gérald Bogaert, voorzitter van de BVK, maakt melding van 30.000 externe herfinancieringen, goed voor miljarden euro’s. Bij een externe herfinanciering sluit de klant zijn bestaande lening af om een voordeliger lening aan te gaan bij een andere bank. Dat kan middels het betalen van een forfaitaire wederbeleggingsvergoeding (een soort schadevergoeding), die drie maanden rentelasten bedraagt. Dat vindt Bogaert aan de lage kant. “Drie maanden intresten is onvoldoende om het verlies van de kredietverschaffer te compenseren”. Maar wie is deze man? En wat is zijn motivatie? Ik vind juist dat het herfinancieren van een lening goedkoper moet worden. Dat leg ik zo uit maar eerst naar de voorzitter van het BKV de heer Bogaert.

Bogaert wil het herfinancieren van een woonlening voor de consument duurder maken. Hij pleit voor een wederbeleggingsvergoeding die neerkomt op zes maanden rente op het resterende bedrag. Zo niet, moeten langlopende kredieten met een vaste rentevoet ter discussie gesteld worden, zegt Bogaert.

Volgens de voorzitter van de BVK zal de massale herfinancieringsgolf van eind 2014 de kredietinstellingen nog lang achtervolgen. Naast de 30.000 externe herfinancieringen waren er een pak interne herfinancieringen, waarbij de banken de verzoeken van hun klanten om lagere rentetarieven willens nillens inwilligden. Dat weegt zwaar door. Bogaert: “Dikwijls wordt vergeten dat de kredietgever zelf deze overeenkomsten, gelet op hun lange looptijd en de vaste rente, opnieuw heeft omgezet in andere engagementen.”De zeer lage rentevoeten en de hervorming van de woonbonus zorgden eind vorig jaar voor een explosie van het aantal kredietaanvragen. De verwachting is dat de markt in 2015 een belangrijke terugval zal kennen.

Wat is het probleem van de heer Boagert? Aan wiens zijde staat hij? Het verhogen van de wederbeleggingsvergoeding is gunstig voor de banken en ongunstig voor de consumenten. Door de wederbeleggingsvergoeding te verlagen of stabiel te houden kan de consument een goede afweging maken of er een beter voorstel mogelijk is. De consument is de partij die beschermd moet worden en de consument moet niet vastzitten aan contracten waar hij niet meer van af kan komen, maar hij moet juist vrij zijn om te shoppen en om voor het voor hem meest gunstige voorstel te kiezen. Ik vraag me af welke pet Dhr Bogaert draagt, maar wat mij betreft, ik zal altijd de pet van de consument dragen!

Zeker en vast!

Bron: trends.knack.be

Let op! Geld lenen kost ook geld.